Založit nové téma
Tato funkce je pouze pro přihlášené uživatele.
Podmínky založení diskuzního téma
1.
Je zakázáno jakkoli zvýrazňovat téma (CAPS LOCK, zvláštní znaky, opakování písmen a podobně).
2.
Je zakázáno zakládat témata, která vyzývají k rasové, národnostní či jakékoliv jiné nenávisti.
3.
Je zakázáno zakládat témata, která mají za cíl urážet, zesměšňovat, nebo pomlouvat konkrétní osobu, skupinu, nebo společnost.
4.
Je zakázáno zakládat témata, která slouží k výměně nelegálních kopií autorsky chráněných děl.
5.
Je zakázáno zakládat témata, která slouží k šíření škodlivého softwaru.
6.
Je zakázáno zakládat témata, která obsahují dětskou pornografii.
7.
Je zakázáno rozesílání odkazů na toto téma v jiných diskuzních tématech na tomto fóru, pakliže to nesouvisí s daným tématem.
8.
Je zakázáno zakládat duplicitní téma. Před jeho založením se ujistěte, že se na tomto fóru nenachází.
9.
Název tématu musí jasně a stručně popsat téma diskuze. Smí obsahovat maximálně 100 znaků včetně mezer.
10.
Popis tématu nesmí obsahovat odkazy na affiliate programy a jim podobné systémy.
11.
Téma musí být zařazeno ve správné kategorii.
12.
Zakladatel nového tématu (Vy) přímo ručí za obsah příspěvků (společně s jejich autory), které jeho téma obsahuje. Má tedy plné právo nevhodné komentáře skrývat. Administrátoři však mají právo kdykoliv jeho rozhodnutí dementovat a příspěvky znovu zobrazovat.
13.
Administrátoři mají právo nevhodné témata společně s jejich komentáři dle vlastního uvážení mazat.
14.
Obcházení pravidel je považováno za stejný přestupek, jako jejich přímé porušení.
15.
Majitel tohoto fóra si vyhrazuje právo pravidla kdykoliv měnit.
16.
Založením tématu s těmito pravidly automaticky souhlasíte.